บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 36 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Jan Stastna
ผลคะแนน : เสมอ 32-32
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 11
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6f3e6e7d7g6f8c5c6c7c8f7g8b3 h6b6a5b5b4d8e8a3g5a6a7b7e3f2f1g3h4h5g4h2 c2d2b2d1e1e2h3g1b1g2h1c1a1g7a8b8h8h7a4a2