บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 37 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Marek Szalankiewicz
ผลคะแนน : ดำชนะ 35-29
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4e3f6c6b4c5e2d7c2a3b3c1a4a5b6 d2b5f1b2f3e1d1e7c7a6a7c8f8e8f2b1e6d8g3g4 h3g6f7g1b8g5b7g7h4h6a1a2h1a8h8h7g8h5g2h2