บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 38 :Geoff Hubbard
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 19-45
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7e3f3d3h6g4c6d6c5g3h3f7g6c4e2 h4h5d2c1f2h2e1c2d1f1d8c3d7c7b6a6b3b5b7a3 g2e8c8h1a7a8b8b4h7g1a5a4b1a1g8f8g7h8b2a2