บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 39 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Robert Berg
ผลคะแนน : ดำชนะ 49-15
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4b5b4f4c5b3a6b6c6e6a5f3e3c7a4g4 d2a3a2f2e2f6g3c1d1h3b1b7d7b2e7e8h4e1a1c2 g5h5g2h1f1c8a7g1h2d8b8a8f8f7g8g7h7h8h6g6