บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 40 :Ben Seeley
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ดำชนะ 49-15
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 13
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3c5g6f3g5g3f2d3d6e1c2g4c4d2c6b1 c3h6e2b3c1d1a3f7h4h3h5e7d7c8d8e8f8b4b5c7 b8a6a5g8h8h7b2a4a7b6g1f1a2h1g2b7h2a8g7