บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 41 :Francesco Marconi
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 13
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3d6c5c4g5g6d3f3g4e2f2c3c7d7c6h3 h5h4h2g3d1b4a4b3b6a5b5a3d2c8f7e7h6g2d8e8 f8g8b7g7c2c1h1g1f1e1b2b1a1a8h8h7b8a6a7a2