บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 06 :ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์
 :มนัญญา พุทธสมบัติ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 20-44
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :ชิงที่ 3 ดิวิชั่น 1 กระดานที่ 1
ลำดับหมาก :
c4e3f5e6f6c5c3c6b5b4d6d7e7a6b3d3f2f3a4b6 a5c2d2g5c8c1e1f1d1e2h4c7a7f8e8g6f4h5g4h3 f7g3g2d8g8b2h6h1a1b1b8a2a3b7g1h2h7g7h8a8