บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 07 :มนัญญา พุทธสมบัติ
 :ดำรงคชัย ศิริรักษ์
ผลคะแนน : ขาวชนะ 21-43
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :ชิงที่ 3 ดิวิชั่น 1 กระดานที่ 2
ลำดับหมาก :
f5f6e6d6f7f3e3f2e7f4d3c3e2d1g4g5h6h4c4d2 c2c5g6d7c7h5c1g3e1b4a4a3a2b3a5b5a6b6a7f1 c6b7g1g2h2h3a8h1b2h7g7b1d8e8a1c8h8g8f8b8