บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 09 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :มนัญญา พุทธสมบัติ
ผลคะแนน : ดำชนะ 56-8
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
c4c3d3e3d2c5b4c2d6e6b3b6b5c6c7c1a6a4a5a7 a3a2d7e2e1e7f8b2f6d1f5c8a1b1f4f3a8d8e8g8 b8b7h8g4h4h5h6g6g5g7g2f2h7f1g3h3h2g1h1f7