บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 10 :มนัญญา พุทธสมบัติ
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 25-39
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5c3g5d6c6g4d7d3f7g6f4f3h3b5f2 f8e2c7h5h4g3d2h6e8d8d1e1f1c1c2a5b6a6g7b4 b7g1e7h8g8h7a4a3b3b1g2a7a8b2b8c8h2h1a2a1