บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 11 :ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
 :ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์
ผลคะแนน : ดำชนะ 36-28
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5f6e6d6c5f4d7c4c3c8d3c7f3e3e7f7g5g4e2c6 g6h5h3h6g3f2e8b5h4f8d8h2b4d1e1b6c1d2c2a3 g8h8a5a6a4b3h7b7h1g7g2f1g1b2b1a1a2b8a8a7