บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2008 - TR 12 :ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์
 :ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6g5e3f3g6e2h5c5g4g3f2d2h4h6 h7b5d1e7f7f8e6b4c7d7c8d8c6b6a5e1a6c1a3a4 b7h3h2a8b8f1c2a7b3a2b2g7e8a1b1g2h1g1h8g8