บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 04 :Dominik Nowak
 :Matthias Berg
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบชิงที่ 3
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4c5b3c2b4e3e2d2f3b6g6a5a4e1c6
b5a6e7f2g4e6f6g5h5h3h4h6f7g3c7c8d7b7g2h1
h2g1f1d1a2a3a8a7b8g7f8a1h8h7g8e8b1b2c1d8