บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 09 :Michele Borassi
 :Dominik Nowak
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6c6g5d6f3e7c5g4f7d7e8h5c8c4b6f8
c7h6b4a4d3c3e3f2b5b3h3c2d2d1e2d8g8h4g3h2
f1g7a3a5a6e1c1g2h8h7h1g1a7a8b7b8a2a1b2b1