ผลการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Championship 2007
เขียนโดย Thai Othello   

Sosuco Thailand Othello Championship2007 />
</p>
<p align=

          การแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2550 เพื่อคัดเลือกสุดยอดฝีมือโอเทลโล่แห่งประเทศไทย 2 คน ไปแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลก (W.O.C.2007) โดยผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะเป็นผู้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีชาติไทย การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชมรมหมากกระดานโอเทลโล่ที่มีนักเล่นชื่อดังจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งได้แก่ Kwan Soo Kim แชมป์เกาหลีใต้ปี 2543 และ ปี 2546

           การแข่งขันจัดขึ้นที่ The Third Place ทองหล่อ ซอย 10 ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2550 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 28 คน ผลการแข่งขัน ดังนี้

 รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป

Winner -Piumrat

          นายเปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ (วิค, JJDark) และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขัน WOC2007


 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป

2nd Place -Thammatorn

          นายธรรมธร ไกรก่อกิจ(เซ็น, zen_ar218) และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขัน WOC2007


 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป

3rd Place -Kwansoo Kim

          Mr.Kwan Soo Kim (Nori)


 รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป (หญิง)

Woman Champion -Issaree

          นางสาวอิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ (ผึ้ง)


 รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป (หญิง)

Woman Runner Up -Amornrat

          นางสาวอมรรัตน์ พรมมาศ (มินท์) รางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน

Junior Champion -Sitthichai

          นายสิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร (บอย) รางวัลรองชนะเลิศประเภทเยาวชน

Junior Runner Up -Virunwich

          นายวิรัลวิขญ์ วงษ์ปา (วิว)

 

 รางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน (หญิง)

Female Junior Champion -Sakolkarn

          นางสาวสกลกานต์ ชีวสุขานนท์ (โบว์)


 รางวัลรองชนะเลิศประเภทเยาวชน (หญิง)

Female Junior Runner Up -Jirapas

          ด.ญ.จิรภาส สถิรพงษะสุทธิ (ยูน)

อันดับหลังจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

  1. นายเปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ        ผู้ชนะเลิศ

  2. นายธรรมธร ไกรก่อกิจ           รองชนะเลิศอันดับ 1 

  3. Mr.Kwan Soo Kim               รองชนะเลิศอันดับ 2

  4. นายศิวสันต์ หนูประเสริฐ         รองชนะเลิศอันดับ 3

 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

เกมที่

หมากดำ

ผลคะแนน

หมากขาว

1

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

ดำชนะ

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

2

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

27 - 37

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

การแข่งขันรอบชิงที่ 3 

เกมที่

หมากดำ

ผลคะแนน

หมากขาว

1

Kwan Soo Kim

43 - 21

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่1

เกมที่

หมากดำ

ผลคะแนน

หมากขาว

1

Kwan Soo Kim

32 - 32

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

2

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

43 - 21

Kwan Soo Kim

3

Kwan Soo Kim

19 - 45

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2

เกมที่

หมากดำ

ผลคะแนน

หมากขาว

1

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

41 - 23

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

2

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

32 - 32

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

3

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

42 - 22

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

ผลการแข่งขันหลังจากรอบคัดเลือก 13 รอบ 

อันดับที่ 

รายชื่อ 

คะแนน 

จำนวนหมากที่ได้ 

1

Kwan Soo Kim

12

526

2

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

11

518

3

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ 

10

454

4

ธรรมธร ไกรก่อกิจ 

8

482

5

พีระ มะหะสิทธิ์

8

467

6

อานนท์ หงษ์ทอง 

7.5

510

 

ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์ 

7.5

467

8

ปิยะณัฐ อัญชุลี 

7

462

 

อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ 

7

456

 

สิทธิชัย เอียมชีรางกูร 

7

456

 

วิรัลวิชญ์ วงษ์ปา 

7

416

 

ดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ 

7

413

13

อัคร เพชรมณี 

6.5

459

 

อมรรัตน์ พรมมาศ 

6.5

452

 

จิรภาส สถิรพงษะสุทธิ์ 

6.5

429

 

จิรวัฒน์ ศรีจำนงค์ 

6.5

422

 

วิญญู ตู้จินดา 

6.5

415

 

ดวงกมล โสกันเกตุ 

6.5

398

 

จริงใจ พรพิบูรณ์ 

6.5

385

 

จิราภรณ์ ศรีเรืองโห้ 

6.5

379

21

สาธิต โชติกุลพิศาล 

6

396

22

สกุลกานต์ ชีวสุขานนท์ 

5

374

 

สุพจน์ ธนพัฒนาชัย 

5

319

24

กิตตธัช แก้วบางกระพ้อม

4

275

25

เขมทัต เจริญธรรม

3

296

 

เอกพันธ์ ติยะพรัญชัย

3

260

27

บรรณวิทย์ ปภาวีวัฒนานนท์

2

341

28

ฐิติรัตน์ จันทร์แสงศรี

1

278