บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 20 :Roman Kraczyk
 :นิดา พัฒรากุล
ผลคะแนน : ดำชนะ 50-14
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 3
ลำดับหมาก :
f5d6c4d3c3f4c5b3c2e3d2b4c6c1g4d1a4e6b5a5
a6b6f2e2a7g3h4g5a3h2f1f3a2g2f7f6h1h3g1e1
b1f8c7c8b7h5h6g6h7g7h8e7g8d7e8d8b8b2a1