บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 25 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Donato Barnaba
ผลคะแนน : ขาวชนะ 22-42
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 5
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3c5g5g3g4f3e2d6h3h5g6h6c4d3e7h4
c7c6c3d2b5b6a5f1b4b3f7h2d7f2c1e1a2a3a4a7
c2e8g8d8f8a6a8b7d1b1b8c8h7h8g2g1b2h1g7a1