บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 30 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Matthias Berg
ผลคะแนน : ขาวชนะ 27-37
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4c5b3c2b4c6d2a3e6a4b5e3a5g5f2
e2d1c1f1e1f3g1g3b6a2h3g6g4h5h6h4c7e7e8f7
b2f6f8g8h8d8h7a1b1g7d7h1c8g2h2b7a7a6b8a8