บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 42 :Sébastien Barre
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ดำชนะ 35-29
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 10
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4c5b3c2b4c6d2a3c1e6a5e3a4a6f3
e2g6e1b5a2f1d1f2b6d7e8c8d8f8e7f6f7b7c7a7
a8g8g4g5h5h3h4h6g7b8h8g3g1b1a1b2h2h7g2h1