บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 45 :นิดา พัฒรากุล
 :Akke-Lien de Boer
ผลคะแนน : ดำชนะ 47-17
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 10
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5d6f7g4c5c6h3g6f3h4h5h7g3f8c3d3
c4e3f2e2d1b6d2b5b4a3a6a5e7c2d7f1b3e1c1b1
c7c8g2g7h6a2d8e8h8g1g8h1h2a7b8b7a8a4a1b2