บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 46 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Pavel Radzivilovsky
ผลคะแนน : ดำชนะ 33-31
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 11
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4d3e3g4g5e6h4g3f6f3e2d2g6c7h3e7d7
f1c6f2f8h6b5h5h7e8f7b6c8g8c3b4a6g7d1e1g1
c4c1c2b1g2a4b3h8d8a3b7a7a8b8a5b2a1a2h1h2