บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 48 :Pia Støvring
 :นิดา พัฒรากุล
ผลคะแนน : ขาวชนะ 29-35* (จดคะแนนผิด)
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 11
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7d7g6g4d6f7c8f3f8d8g8b8h3h6g3
c7h5e3e2f2f1h4h7d1g7c4c5d2c1c2e1d3c6h8e8
h2a8g2b7b6a5a7a6b5a4b4a3a2b3c3g1h1b2a1b1