บันทึกหมาก W.O.C.2008 - TR 51 :นิดา พัฒรากุล
 :Linda Praseptyo
ผลคะแนน : ขาวชนะ 23-41
การแข่งขัน :

W.O.C.2008

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 12
ลำดับหมาก :
f5d6c4d3c3f4f6f3e6e7e3c5g5g4g6f7b5c6h3e2
e1h4h5f2g3d2d7d8c7b3c8b4f8a5e8b6d1g2a6a7
h1g7a3h2b7g1f1c2b1a8c1b8h8g8h6h7a4a2b2a1