ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ: TOO2015
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   
Thailand Othello Open 2015
คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
ปิยะณัฐ อัญชุลี [54-10] เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
----------------------------------------------------------------


จุดที่น่าสนใจ คือ ตาเดินที่ 39. B1 ทำให้คอลัมน์ C ไม่มีหมากขาวอยู่เลย การเดินที่ตำแหน่ง B1 นี้ เป็นการเดินบังคับให้หมากขาวต้องเดิน B2, A3, B7, B8 ซึ่งหมากขาวแพ้ทุกจุด