สรุปผลการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   
สรุปผลการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561

สรุปผลการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561

สรุปผลการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561

สรุปผล การแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561 (Thailand Othello Championship 2018) ซึ่งจัดแข่งขันในวันที่ 22 เมษายน 2561 ที่ผ่าน ณ โรงแรม MyHotel CMYK รัชดา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 คน

แชมป์ประเทศไทย ปิยะณัฐ อัญชุลี (นัท)
รองแชมป์ประเทศไทย วรเมธ เหมพิจิตร (ไอซ์)
อันดับที่ 3 อานนท์ หงษ์ทอง (นนท์)
อันดับที่ 4 ธรรมธร ไกรก่อกิจ (เซ็น)

แชมป์หญิง นิดา พัฒรากุล (ปุ้ย)
รองแชมป์หญิง ชาริณี มิตรเมี้ยน (ฟรุค)

รางวัลหน้าใหม่ ธนานนท์ บุญครอง (ซัน)
รางวัลบู้บี้ เกียรติชัย กังวานเกียรติชัย (นาย)

อันดับหลังจากการแข่งขันทั้งหมด 7 รอบ

สรุปผลการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย 2561