หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
วิธีการเล่นโอเทลโล่ พิมพ์ อีเมล

หมากกระดานโอเทลโล่

โอเทลโล่ เป็นหมากกระดานชนิดหนึ่งที่มีลักษณะดังนี้

1.  กระดาน กระดานโอเทลโล่มาตรฐานจะมีลักษณะเป็นตารางขนาด 8x8 (64 ช่อง) คล้ายกระดานหมากรุก หรือ หมากฮอส

2.  ตัวหมาก ตัวหมากโอเทลโล่จะมีทั้งหมด 64 ตัวตามจำนวนช่อง โดยมีลักษณะกลมแบน ด้านหนึ่งเป็นสีดำอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาว

 

วัตถุประสงค์ของเกม

การทำให้จำนวนหมากของสีที่ตนเล่นมีจำนวนมากกว่าฝ่ายตรงกันข้าม เมื่อจบเกม

 

การเริ่มต้นเกม

1.  ผู้เล่นทำการแบ่งจำนวนหมากฝ่ายละ 32 ตัว และทำการเลือกสีที่ต้องการเล่น

2.  นำหมากของแต่ละฝ่ายมาวางในตำแหน่งเริ่มต้น ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1  แสดงตำแหน่งเริ่มต้นเกม

3.  การเดินหมากในเกมโอเทลโล่ ผู้เล่นจะต้องทำการหนีบหมากของฝ่ายตรงข้ามเสมอ (ดูรูปที่ 2 และ 3 ประกอบ) โดยหมากที่ถูกหนีบจะถูกพลิกให้เป็นสีของฝ่ายที่หนีบ

รูปที่ 2  หมากดำต้องการเดินในตำแหน่งดังรูป

 

รูปที่ 3  หลังจากลงตำแหน่งดังกล่าว หมากขาวที่อยู่ระหว่างหมากดำจะถูกพลิกเป็นสีดำ

 

กฎ และกติกา

1.   ผู้เล่นผลัดกันเดิน โดยฝ่ายที่เล่นสีดำเดินก่อนเสมอ

2.  กรณีที่ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีตาเดิน (ไม่มีหมากให้หนีบได้) ผู้เล่นฝ่ายนั้นจำเป็นต้องผ่าน เพื่อให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งเดิน จนกว่าผู้เล่นฝ่ายที่ผ่านจะมีตาเดินจึงสามารถเดินต่อไปได้

3.  การเดินหมาก หมากที่ถูกหนีบจะถูกพลิกเปลี่ยนสีทุกแนว และไม่จำกัดจำนวน

รูปที่ 4  หมากดำต้องการเดินในตำแหน่ง E8 ดังรูป

รูปที่ 5  แสดงภาพหลังจากหมากดำเดินที่ตำแหน่ง E8 แล้ว หมากขาวจะถูกพลิกทุกแนว ทั้งแนวนอน แนวตั้ง แนวทแยง

4.  ไม่สามารถหนีบข้ามหมากสีของตนเองได้

รูปที่ 6  หมากขาวต้องการเดินในตำแหน่ง H1 ดังรูป

รูปที่ 7  หมากดำจะถูกพลิกเป็นขาวเฉพาะหมากที่อยู่ระหว่าง C1-H1 เท่านั้น โดยหมากดำในตำแหน่ง B1 จะไม่ถูกพลิก

5.  ในการเดินหมากแต่ละครั้ง หมากที่ถูกพลิกจะพลิกเฉพาะตัวที่ถูกหนีบจากตำแหน่งที่ผู้เล่นเดินในตาล่าสุดเท่านั้น

รูปที่ 8  หมากขาวต้องการเดินในตำแหน่ง A4 ดังรูป

รูปที่ 9  หลังจากหมากขาวเดินที่ A4 หมากดำจะถูกพลิกเป็นขาว เฉพาะหมากที่อยู่ระหว่าง A4-E4 เท่านั้น หมากดำในตำแหน่งอื่นๆ แม้ว่าจะอยู่ระหว่างหมากขาวเช่นกัน แต่จะไม่ถูกพลิก

6.  หมากที่ถูกหนีบในแต่ละตาเดินจะต้องถูกพลิก แม้ว่าผู้เล่นจะไม่ต้องการพลิกก็ตาม

7.  หากผู้เล่นลืมพลิกหมากบางตัว หรือ พลิกผิด ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถโต้แย้งเพื่อให้ทำการแก้ไขได้ แต่หากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ทำการเดินในตาต่อไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก

8.  เมื่อได้ทำการเดินหมากลงบนกระดานแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนไปยังตำแหน่งอื่นได้อีกตลอดทั้งเกม

9.  หากผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำนวนหมากที่ถืออยู่หมด แต่ยังมีตาเดินบนกระดานอยู่ ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแบ่งตัวหมากให้ฝ่ายนั้น เพื่อทำการดำเนินเกมต่อจนจบ

10. เกมจะสิ้นสุดลงเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่มีตาเดิน โดยฝ่ายที่มีจำนวนหมากบนกระดานมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

รูปที่ 10 จบเกมหมากดำชนะ 49-15

หมายเหตุ

-ในบางกรณี เกมสามารถสิ้นสุดลงได้โดยการเสมอ 32-32 เมื่อทั้งคู่มีจำนวนหมากบนกระดานเท่ากัน

-ในบางกรณี เกมสามารถสิ้นสุดลงได้โดยที่ยังเหลือช่องว่างอยู่บนกระดาน ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 จบเกมหมากขาวชนะ 10-52*

*ตามกติกาสากล เราจะนับช่องว่างที่เหลือบนกระดานเพิ่มเป็นคะแนนให้กับฝ่ายที่ชนะ ตามรูปที่ 11 จะถือว่าหมากขาวชนะด้วยคะแนน 10-54

 

 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved