หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์
ดาวน์โหลด

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
หมากเปิด พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Thai Othello   

เลือกหมากเปิดที่ต้องการดูวิธีการเดิน

(หากท่านไม่สามารถเปิดดูได้ให้ปิดการใช้งาน Popup Blocker)

1. หมากเปิดในทางหมากแบบตั้งฉาก  

2. หมากเปิดในทางหมากแบบทแยง

3. หมากเปิดในทางหมากแบบขนาน


หมายเหตุ

  • ชื่อหมากเปิดต่างๆ อ้างอิงจาก Othello Catalog ของ Robert Gatliff ผู้รวบรวมชื่อหมากเปิดต่างๆ และเผยแพร่ในปี พ.ศ.2538 (1995)
  • ทางหมากแบบขนาน เนื่องจากหมากขาวเสียเปรียบมากๆ จึงไม่มีผู้ใดอยากใช้และไม่มีผู้ใดนำไปพัฒนาต่อในทางหมากนี้
  • เปอร์เซนต์การใช้ คำนวณจากฐานข้อมูลบันทึกหมากทั่วโลก (Thor Database)ทั้งหมด 97,410 เกม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520-2550 (1977-2007) โดย นายธรรมธร ไกรก่อกิจ
  • ลำดับหมาก ในที่นี้จะเริ่มต้นจากหมากดำเดินที่ E6 ก่อนเสมอ หากหมากดำเริ่มที่ตำแหน่งอื่นๆ เช่น F5, D3, C4 ลำดับหมากจะเปลี่ยนแปลงไป ขอให้ผู้อ่านจดจำจากรูปร่างหมากเป็นสำคัญ
  • ลำดับหมาก ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นั้นจะหมายถึงตาเดินของหมากดำ ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนั้นจะหมายถึงตาเดินของหมากขาว เช่น E6d6  ย่อมหมายถึง หมากดำเดินที่ E6 ต่อด้วยหมากขาวเดินที่ d6 
 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved