หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
กลยุทธ์เบื้องต้น พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

3. แนวทางในการเอาชนะในเกมโอเทลโล่

การเอาชนะในเกมโอเทลโล่นั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่น รูปแบบหมาก เทคนิค จังหวะและสถานการณ์ในแต่ละเกม หากจะแบ่งแนวทางหลักๆในการเอาชนะนั้น ก็ยังสามารถแบ่งได้อีกหลายแนวทางย่อยๆซึ่งแตกต่างกันในรายละเอียด แต่อาจจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางหลักๆดังนี้

3.1 แนวทาง Minimization หรือ แปลง่ายๆว่า การพลิกหมากคู่ต่อสู้ให้น้อยๆ (ตรงข้ามกับการพลิกเยอะ) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปลอดภัยและค่อนข้างจะถูกต้องที่สุดในการเล่นโอเทลโล่ การเล่นในแนวทางนี้มีประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

  • พลิกหมากคู่ต่อสู้น้อยๆในแต่ละตาเดิน และพยายามรักษาจำนวนหมากของเราน้อยกว่าคู่ต่อสู้
  • อยู่กลางกระดานให้คู่ต่อสู้ล้อม
  • อย่ารีบเดินขอบแต่ต้นเกม
  • พยายามอยู่เป็นกลุ่มก้อนไว้ไม่แตกแยกเป็นหลายๆส่วน
  • ไม่สร้างกำแพง (Wall) หรือ Frontier (ซึ่งจะอธิบายต่อไป)

White Plays Minimize Style

รูปที่ 3.1 แสดงการเล่นในแนวทาง Minimizationของหมากขาว

จากรูปที่ 3.1 หมากขาวเล่นในแนวทาง Minimization จะพบว่าหมากขาวอยู่ตรงกลางและมีหมากดำล้อมโดยรอบ ในกรณีที่เป็นตาหมากดำเดิน หมากดำมีทางเลือกแค่ 2 ตาเท่านั้น คือ B2 หรือ B7 (X Square) หมากขาวก็สามารถเข้ามุมได้ทันที กรณีที่เป็นตาหมากขาวเดิน หากหมากขาวเดินที่ G1 แม้ว่าจะเป็นC Squareก็ตาม ในตาเดินต่อไปหมากดำก็เหลือทางเดินแค่ 4 ตาเท่านั้น คือ F1, G2, B2, B7 (F1 ขาวเข้ามุม A1, G2 ขาวเข้ามุมH1) ซึ่งแพ้ทั้งหมด

หากใครได้ทดลองเดินหมากในแนวทางนี้แล้วจะพบว่าค่อนข้างดี ง่าย และปลอดภัย เพราะเราสามารถควบคุมเกมได้ตลอด อย่างไรก็ตามการเล่นในแนวทางนี้ก็มีข้อควรระวังเช่นกัน ดังนี้

  • ระวังจะถูกพลิกหมดซะเอง (Wipe Out)
  • บางครั้งหากเราไม่มีInternal Disc(จะอธิบายต่อไป)ที่ดีทำให้เสียเปรียบได้

Beware of Wipe Out

รูปที่ 3.2 ตาหมากดำเดิน

Beware of Wipe Out

รูปที่ 3.3 หมากดำเดินที่F5

จากรูปที่ 3.2 เป็นตาหมากดำเดิน หมากดำอยู่บริเวณกลางกระดานตามหลักการ Minimization และหมากดำเดินต่อที่F5 ซึ่งพลิกหมากขาวแค่ 1 ตัวเท่านั้นคือ E5 ซึ่งดูเหมือนจะไม่ผิดปกติแต่อย่างไร

Beware of Wipe Out

รูปที่ 3.4 หมากขาวเดินต่อที่F3

จากรูปที่ 3.4 หลังจากหมากดำเดินที่F5 หมากขาวตอบโต้ที่F3ทันที!!! สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ คือ ไม่ว่าหมากดำจะเดินตรงไหนก็จะถูกพลิกจนหมด เช่น หากหมากดำเดินที่ E7 หมากขาวเดิน E8 หมากดำD7 หมากขาวD8 หมากขาวก็จะถูกพลิกจนหมด(Wipe Out) รูปที่ 3.5 แสดงภาพหลังจากที่หมากดำเดินB2 หมากขาว A1 

Wipe Out

รูปที่ 3.5 หมากดำถูกพลิกจนหมด

จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่าการเล่นในแนวทางพลิกหมากคู่ต่อสู้น้อยๆนั้น เราเองก็ต้องระวังที่จะถูกพลิกหมดให้ดี การเล่นในแนวทางนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เล่นพอสมควรในการมองหมากให้ออกว่าเดินอย่างไรจึงจะไม่ถูกพลิกจนหมด แต่หากได้ทดลองเล่นโอเทลโล่ซักระยะหนึ่งจนเกิดความเข้าใจแล้ว ไม่นานนักก็จะสามารถมองออกได้อย่างง่ายดาย และสามารถหาทางเดินเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคู่ต่อสู้พลิกจนหมดได้

เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นให้ผู้อ่านลองดูตัวอย่างเกมในรูปแบบ html ด้านล่าง

หมากดำเล่นในแนวทาง Minimization

ลำดับหมาก

e6f4c3c4d3d6e3c2b3c5b4f3b6c6d2c1f5e2b5a3 a4a5a6a7d7c7f6d8g4g3f2e7f7g6g5e8d1e1h3h5
h4h2h7g7h8g8b8c8f8h6g1f1h1g2b2a2b7b1a1a8


 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved