หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
ปรับคณะกรรมการใหม่ ประจำปี 2552 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Thai Othello   
Thai Othello 2009

           ในเดือนแห่งความรักปีนี้่ (กุมภาพันธ์ 2552) ทางชมรมหมากกระดานโอเทลโล่ (ประเทศไทย)ได้ทำการปรับคณะกรรมการและทีมงานใหม่ หลังจากการประชุม เพื่อทำการคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ผลสรุป ดังนี้

ประธานชมรม


-นายดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ

รองประธาน-นายธรรมธร ไกรก่อกิจ

เลขาธิการ-นางสาวปิยฉัตร ขนันทอง

-นางสาวอมรรัตน์ พรมมาศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-นางลดาวัลย์ ไพบูลย์ทรัพย์สิน

-นางสาวนงลักษณ์ ต่างประภา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


-นายอัคร เพชรมณี

คณะกรรมการ-นายพีระ มะหะสิทธิ์
  -นายอานนท์ หงษ์ทอง

>-นายโกสินทร์ อัคครุ่งเรือง

-นายวชิรพันธุ์ หุราพันธุ์

-นายดำรงค์ชัย ศิริรักษ์

-นายศิรินพ สุขพัฒนนิกูล

-นายธีรพล ศิลาวรรณ์

-นางสาวมนัญญา พุทธสมบัติ

ทีมงานเว็บไซต์ไทยโอเทลโล่-นายธรรมธร ไกรก่อกิจ

-นางพรรวินทร์เจษฎ์ กมลนาวิน


Dispong-New-Thai-Othello-Leader

นายดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ ประธานชมรมคนใหม่


          ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะไม่มีผลต่อกิจกรรมและการทำงานต่างๆของชมรม แต่จะพัฒนาให้กิจกรรมและการแข่งขันต่างๆดียิ่งๆขึ้นไป

กิจกรรมต่างๆและกำหนดการในปี 2552

1.
Sosuco Thailand Othello Championship 2009
21-22 มีนาคม 2552
2.
โครงการแนะนำหมากกระดานโอเทลโล่เข้าสู่สถาบันการศึกษา
พฤษภาคม-ธันวาคม 2552
3.
Sosuco Thailand Othello Open 2009
25-26 กรกฎาคม 2552
4.
Sosuco ‘3on3’ Othello Challenge 2009
17 ตุลาคม 2552
5.
ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน World Othello Championship 2009
พฤศจิกายน 2552
6.
โครงการจัดการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษา
ธันวาคม 2552
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved