หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2008 พิมพ์ อีเมล

 รอบชิงชนะเลิศ

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

24 - 40

มีบันทึกหมาก

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

43 - 21

มีบันทึกหมาก

 รอบชิงที่ 3  

   ปิยะณัฐ อัญชุลี  พบกับ ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

25 - 39

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล

39 - 25

มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ
 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved