หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
บันทึกหมาก W.O.C.2007 พิมพ์ อีเมล

  รอบชิงชนะเลิศ

   Stephane Nicolet พบกับ Kenta Tominaga

35 - 29

มีบันทึกหมาก

   Kenta Tominaga พบกับ Stephane Nicolet

37 - 27

มีบันทึกหมาก

   Stephane Nicolet พบกับ Kenta Tominaga

27 - 37

มีบันทึกหมาก

  รอบชิงที่ 3  

   Matthias Berg พบกับ Tetsuya Nakajima

33 - 31

มีบันทึกหมาก

  ชิงแชมป์โลกหญิง

   Caroline Sandberg Odsell พบกับ Yukiko Tatsumi

30 - 34

มีบันทึกหมาก

  รอบรองชนะเลิศ 
   คู่ที่ 1 - Matthias Berg พบกับ Kenta Tominaga

27 - 37

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - Kenta Tominaga พบกับ Matthias Berg

32 - 32

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - Matthias Berg พบกับ Kenta Tominaga

29 - 35

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Stephane Nicolet พบกับ Tetsuya Nakajima 

41 - 23

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Tetsuya Nakajima พบกับ Stephane Nicolet

36 - 28

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Stephane Nicolet พบกับ Tetsuya Nakajima

33 - 31

 มีบันทึกหมาก

  รอบคัดเลือก 13 รอบ
      รอบที่ 1

   Henry Aspenryd พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

26 - 38

มีบันทึกหมาก

   Yoseob Yu พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

31 - 33

ไม่มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Agata Wozniak

50 - 14

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 2

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Mario Madrona

52 - 12

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

23 - 41

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 3

   Roman Kraczyk  พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

26 - 38

มีบันทึกหมาก

   Robin Tomei พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

33 - 31

ไม่มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Ruben Saiz

28 - 36

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 4

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Takuji Kashiwabara

30 - 34

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ  Linda Praseptyo

56 -  8

ไม่มีบันทึกหมาก

   Mario Madrona พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

28 - 36

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 5

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

21 - 43

มีบันทึกหมาก

   Andriani Bintsa พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

43 - 21

ไม่มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 6

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Andriani Bintsa

37 - 27

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Henry Aspenryd

46 - 18

มีบันทึกหมาก

   Nicky van den Biggelaar พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

53 - 11

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 7

   Stephane Nicolet พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

29 - 35 

มีบันทึกหมาก

   Roberto Sperandio พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

29 - 35 

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Pandelis Theodosiou

49 - 15 

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 8

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Matthias Berg

33 - 31 

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ  Francesco Marconi

15 - 49 

มีบันทึกหมาก

   Yoojoon Seo พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

26 - 38 

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 9

   Kenta Tominaga พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

49 - 15

มีบันทึกหมาก

   Roman Kraczyk พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ 

21 - 43 

ไม่มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Tetsuya Nakajima

17 - 47 

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 10

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Sebastien Barre

25 - 39

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Nicky van den Biggelaar

38 - 26

มีบันทึกหมาก

   Jeroen Everts พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

51 - 13

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 11

   Tetsuya Nakajima พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

44 - 20

ไม่มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Christian Gardebrink

13 - 51

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Jan Stastna

32 - 32

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 12

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Marek Szalankiewicz

35 - 29 

มีบันทึกหมาก

   Geoff Hubbard พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

15 - 49 

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Robert Berg

49 - 15 

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 13

   Ben Seeley พบกับ  อานนท์ หงษ์ทอง

49 - 15

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Ruben Saiz

17 - 47

ไม่มีบันทึกหมาก

   Francesco Marconi พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

38 - 26

มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ
  • รอบคัดเลือก 13 รอบในเวบไซต์ไทยโอเทลโล่นี้จะทำการบันทึกเฉพาะเกมของตัวแทนนักเล่นโอเทลโล่ทีมชาติไทยเท่านั้น เนื่องจากบันทึกหมากทั้งหมดนั้นมีจำนวนค่อนข้างมาก หากท่านต้องการดูเกมของนักเล่นโอเทลโล่ชาติอื่นๆ สามารถติดตามได้จาก http://www.worldothellofederation.com/woc2007/live/ เวบไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2550 (World Othello Championship 2007, W.O.C. 2007)
 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved