หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 พิมพ์ อีเมล

 รอบชิงชนะเลิศ  

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

 ดำชนะ

ไม่มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

27 - 37

มีบันทึกหมาก

 รอบชิงที่ 3  

   Kwan Soo Kim พบกับ ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

43 - 21

มีบันทึกหมาก

 รอบรองชนะเลิศ 
   คู่ที่ 1 - Kwan Soo Kim พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

32 - 32

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Kwan Soo Kim

43 - 21

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - Kwan Soo Kim พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

19 - 45

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

41 - 23

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - ศิวสันต์ หนูประเสริฐ พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

32 - 32

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

42 - 22

 มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ
 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved