เกมที่น่าสนใจ
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

            หัวข้อ"เกมที่น่าสนใจ" เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกคนสามารถส่งเกมของท่าน หรือ เกมที่ผู้อื่นเล่น
และท่านคิดว่าน่าสนใจมาได้ โดยส่งบันทึกหมาก รายละเอียดการแข่งขัน ความคิดเห็นของผู้เล่น (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เล่นเกมนั้นเอง) มาที่อีเมลแอดเดรส 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ หรือ โพสต์ลงบนกระดานสนทนาไทยโอเทลโล่ก็ได้เช่นกัน

          หากทางทีมงานคิดว่าเกมไหนน่าสนใจ ทีมงานจะนำมาเผยแพร่ผ่านทางหัวข้อนี้ และจะทำการคัดเลือกเพื่อนำไปแสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์ไทยโอเทลโล่ เพื่อเป็นประโยชน์และแนะแนวทางให้กับผู้เล่นคนอื่นๆ โดยเกมที่เลือกมาลงจะไม่เน้นเกมที่เล่นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ เกมออนไลน์ และจะเลือก
เฉพาะเกมที่เล่นบนกระดานจริงในการแข่งขันจริงเท่านั้น


ผู้แข่งขัน

ผลคะแนน

การแข่งขัน
วันที่
เผยแพร่
 
         

21 -  43

W.O.C 2012

มิ.ย. 2556
 
         

28 -  36

W.O.C 2012

ต.ค. 2555
 
         

21 -  43

S.T.O.C 2012

ม.ค. 2555
 
         

64 -  0

W.O.C 2007

ส.ค. 2554
 
         

38 - 26

EGP Copenhagen 2009

มิ.ย. 2553
 
         

29 - 35

W.O.C 2004

ก.พ. 2553
 
         

23 - 41

W.O.C 2009

ม.ค. 2553
 
         

35 - 29

Polish Champion 2009

ม.ค. 2553
 
         

32 - 32

W.O.C 2005

ส.ค. 2552
 
         

24 - 40

W.O.C 2005

ก.ค. 2552
 
         

33 - 31

S.T.O.C 2009

มิ.ย. 2552
 
         

53 - 11

W.O.C 2004

ธ.ค. 2551
 
         

18 - 46

W.O.C 2003

ธ.ค. 2551
 
         

41 - 23

W.O.C 2008

ธ.ค. 2551
 
         

38 - 26

W.O.C 2008

ธ.ค. 2551
 
         

43 - 21

W.O.C 2008

ธ.ค. 2551
 
         

31 - 33

W.O.C 2008

ธ.ค. 2551
 
         

34 - 30

W.O.C 2008

ธ.ค. 2551
 
         

32 - 32

W.O.C 2005

ก.ย. 2551
 
         

30 - 34

W.O.C 2006

ก.ย. 2551
 
         

28 - 36

W.O.C 2007

ก.ย. 2551
 
         

22 - 42

S.T.O.O 2008

ก.ย. 2551
 
         

31 - 43

S.T.O.O 2008

ก.ย. 2551
 
         

24 - 40

S.T.O.O 2008

ก.ย. 2551
 
         

64 - 0

W.O.C 1988

ก.ค. 2551
 
         

24 - 40

U.S Open 2002

ก.ค. 2551
 
         

32 - 32

W.O.C 2006

ก.ค. 2551
 
         

50 - 14

Othello ThaiBG 2547

ก.ค. 2551
 
         

29 - 35

W.O.C participations 2549

ก.ค. 2551
 
         

27 - 37

W.O.C 2007

ก.ค. 2551
 
         

47 - 17


W.O.C 2007


ก.ค. 2551
 
         

49 - 15

W.O.C 2007

ก.ค. 2551