หมากเปิด
เขียนโดย Thai Othello   

เลือกหมากเปิดที่ต้องการดูวิธีการเดิน

(หากท่านไม่สามารถเปิดดูได้ให้ปิดการใช้งาน Popup Blocker)

1. หมากเปิดในทางหมากแบบตั้งฉาก  

2. หมากเปิดในทางหมากแบบทแยง

3. หมากเปิดในทางหมากแบบขนาน


หมายเหตุ

  • ชื่อหมากเปิดต่างๆ อ้างอิงจาก Othello Catalog ของ Robert Gatliff ผู้รวบรวมชื่อหมากเปิดต่างๆ และเผยแพร่ในปี พ.ศ.2538 (1995)
  • ทางหมากแบบขนาน เนื่องจากหมากขาวเสียเปรียบมากๆ จึงไม่มีผู้ใดอยากใช้และไม่มีผู้ใดนำไปพัฒนาต่อในทางหมากนี้
  • เปอร์เซนต์การใช้ คำนวณจากฐานข้อมูลบันทึกหมากทั่วโลก (Thor Database)ทั้งหมด 97,410 เกม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520-2550 (1977-2007) โดย นายธรรมธร ไกรก่อกิจ
  • ลำดับหมาก ในที่นี้จะเริ่มต้นจากหมากดำเดินที่ E6 ก่อนเสมอ หากหมากดำเริ่มที่ตำแหน่งอื่นๆ เช่น F5, D3, C4 ลำดับหมากจะเปลี่ยนแปลงไป ขอให้ผู้อ่านจดจำจากรูปร่างหมากเป็นสำคัญ
  • ลำดับหมาก ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นั้นจะหมายถึงตาเดินของหมากดำ ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนั้นจะหมายถึงตาเดินของหมากขาว เช่น E6d6  ย่อมหมายถึง หมากดำเดินที่ E6 ต่อด้วยหมากขาวเดินที่ d6