บันทึกหมาก

เลือกรายการแข่งขันที่ต้องการชมบันทึกหมาก

 
         Sosuco Thailand Othello Championship 2012

4 เกม

         World Othello Championship 2011

หลายเกม

         World Othello Championship 2010

หลายเกม

         World Othello Championship 2009

หลายเกม

         World Othello Championship 2008

55 เกม

Othello-Board-icon.jpg         Sosuco Thailand Othello Open 2008

21 เกม

Othello-Board-icon.jpg         Sosuco Thailand Othello Championship 2008

5 เกม

Othello-Board-icon.jpg         World Othello Championship 2007

41 เกม

Othello-Board-icon.jpg         Sosuco Thailand Othello Open 2007

8 เกม

Othello-Board-icon.jpg         Sosuco Thailand Othello Championship 2007

8 เกม

Othello-Board-icon.jpg         World Othello Championship 2006

35 เกม

Othello-Board-icon.jpg         การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549

7 เกม