บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2007

 รอบชิงชนะเลิศ  

   Kwan Soo Kim พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

20 - 44

มีบันทึกหมาก

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Kwan Soo Kim

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   Kwan Soo Kim พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

30 - 34

มีบันทึกหมาก

 รอบชิงที่ 3  

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์

41 - 23

มีบันทึกหมาก

 รอบรองชนะเลิศ 
   คู่ที่ 1 - เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

22 - 42

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

38 - 26

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Kwan Soo Kim พบกับ ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์

44 - 20

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ พบกับ Kwan Soo Kim

25 - 39

 มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ