บันทึกหมาก W.O.C.2006

 รอบชิงชนะเลิศ

   Hideshi Tamenori พบกับ Makoto Suekuni

40 - 24

มีบันทึกหมาก

   Makoto Suekuni พบกับ Hideshi Tamenori

36 - 28

มีบันทึกหมาก

   Hideshi Tamenori พบกับ Makoto Suekuni

31 - 33

มีบันทึกหมาก

 รอบชิงที่ 3  

   Tetsuya Nakajima พบกับ Ben Seeley

32 - 32

มีบันทึกหมาก

 ชิงแชมป์โลกหญิง

   Wu Shuk Man Katie พบกับ Toshimi Tsuji

29 - 35

มีบันทึกหมาก

 รอบรองชนะเลิศ 
   คู่ที่ 1 - Tetsuya Nakajima พบกับ Makoto Suekuni

30 - 34

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - Makoto Suekuni พบกับ Tetsuya Nakajima 

45 - 19

 มีบันทึกหมาก

    คู่ที่ 2 - Hideshi Tamenori พบกับ Ben Seeley

38 - 26

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Ben Seeley พบกับ Hideshi Tamenori

30 - 34

 มีบันทึกหมาก

 รอบคัดเลือก 13 รอบ
       รอบที่ 1

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Dousse Stephane

40 - 24

ไม่มีบันทึกหมาก

   Michele Borassi พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

47 - 17

ไม่มีบันทึกหมาก

   Albert Kortendijk พบกับ นเรศ บำรุงสุข

34 - 30

มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 2

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Seo Woo Yul

35 - 29

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Sebastien Barre

41 - 23

มีบันทึกหมาก

   นเรศ บำรุงสุข พบกับ Matt Vinar

47 - 17

ไม่มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 3

   Zhao Jing พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

25 - 39

มีบันทึกหมาก

   Mariusz Kazimierczuk พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

36 - 28

มีบันทึกหมาก

   Chew Ching Wuen พบกับ นเรศ บำรุงสุข

39 - 25

มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 4

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Makoto Suekuni

19 - 45

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Pia Støvring

46 - 18

มีบันทึกหมาก

   นเรศ บำรุงสุข พบกับ Michael Handel

26 - 38

มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 5

   Roman Kraczyk พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

27 - 37

ไม่มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Amy Fu

31 - 33

ไม่มีบันทึกหมาก

   Pedro Orta พบกับ นเรศ บำรุงสุข

30 - 34

ไม่มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 6

   Hideshi Tamenori พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

51 - 13

มีบันทึกหมาก

   Edmund Yiu พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

40 - 24

มีบันทึกหมาก

   นเรศ บำรุงสุข พบกับ Wu Shuk Man Katie

26 - 38

ไม่มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 7

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Mario Madrona

31 - 33 

มีบันทึกหมาก

   Yan Leong Woo พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

40 - 24 

มีบันทึกหมาก

   Lev Radzivilovsky พบกับ นเรศ บำรุงสุข

19 - 45 

มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 8

   Roel Hobo พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

30 - 34 

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Pavel Radzivilovsky

36 - 28 

มีบันทึกหมาก

   นเรศ บำรุงสุข พบกับ Trond Methi

62 - 02 

ไม่มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 9

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Oh Joung-Mok

38 - 26 

ไม่มีบันทึกหมาก

   Tom Schotte พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

17 - 47 

มีบันทึกหมาก

   นเรศ บำรุงสุข พบกับ Lari Pihlajapuro

24 - 40 

ไม่มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 10

   Song Yan พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

39 - 25 

ไม่มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ  Henrik Vallund

35 - 29 

มีบันทึกหมาก

   Sebastien Barre พบกับ นเรศ บำรุงสุข

25 - 39 

มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 11

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Benyamin Shifman

39 - 25 

ไม่มีบันทึกหมาก

   Takuji Kashiwabara พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

18 - 46 

มีบันทึกหมาก

   นเรศ บำรุงสุข พบกับ Massimo Di Pietro

32 - 32

มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 12

   Karsten Feldborg พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

50 - 14 

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Lari Pihlajapuro

25 - 39 

มีบันทึกหมาก

   Henry Aspenryd พบกับ นเรศ บำรุงสุข

28 - 36 

มีบันทึกหมาก

 รอบที่ 13

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Albert Kortendijk

39 - 25 

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Matt Vinar

41 - 23 

มีบันทึกหมาก

   นเรศ บำรุงสุข พบกับ Roman Kraczyk

40 - 24 

ไม่มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ
  • รอบคัดเลือก 13 รอบในเวบไซต์ไทยโอเทลโล่นี้จะทำการบันทึกเฉพาะเกมของตัวแทนนักเล่นโอเทลโล่ทีมชาติไทยเท่านั้น เนื่องจากบันทึกหมากทั้งหมดนั้นมีจำนวนค่อนข้างมาก หากท่านต้องการดูเกมของนักเล่นโอเทลโล่ชาติอื่นๆ สามารถติดตามได้จาก http://woc2006.othello.org/ เวบไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2549 (World Othello Championship 2006, W.O.C. 2006)