บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 01 :Hideshi Tamenori
 :Makoto Suekuni
ผลคะแนน : ดำชนะ 40-24
การแข่งขัน :W.O.C.2006
รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานแรก
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5c3b4d3e2d6b3b6f4d2e1g3c2f3g4 h3h5d1c1b5g6a4e7h4f7g5h2f1h6b1g2f2c7d8c6 d7a6a3a5b2a1a2b7h1g1h7g7g8f8h8e8c8a8a7b8