บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 02 :Makoto Suekuni
 :Hideshi Tamenori
ผลคะแนน : ดำชนะ 36-28
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5f4g6f7d6e7f3g5c3h5c6d3e2c7c8 g4d7d8g3b8h6h4h3b5a5b4b6c2f8d2d1c1f2e1f1 g1a3e8a8g2h1h2b1b2a2a1b3g8g7a4h8a7a6b7h7