บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 03 :Makoto Suekuni
 :Hideshi Tamenori
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 3
ลำดับหมาก :
c4c3d3e3f4d6e6c5d7f6f5f3b5e7f8c6d2e2f7c7 g6d8e8g8g4g3g5h6c8b8b6b4a3a4e1a5f2h5b3h4 g7g2h7h8h1a2b7a6h2h3a8a7a1g1f1d1c1c2b2b1