บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 06 :Tetsuya Nakajima
 :Makoto Suekuni
ผลคะแนน : ขาวชนะ 30-34
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5c3b4d3e2d6b3b6f4d2e1g3c2f3g4 h3c6b5d7a4a3a2g5h4f7c7e7g6c8b2a5a6h5d1a1 h7a7h6b7f1g7f2b1c1h2h8g2g1h1g8f8e8d8b8a8