บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 07 :Makoto Suekuni
 :Tetsuya Nakajima
ผลคะแนน : ดำชนะ 45-19
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5f4g6f7g5d6d7h4c6h5d3c3b4e7e8 b6b5c8f8d8b8c7a5a7d2a3h7g4b3h6h3g3h2e2f3 f2d1e1f1g2b7a8a6a4h1g8g7h8a2b2a1c2g1b1c1