บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 08 :Hideshi Tamenori
 :Ben Seeley
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
c4c3d3c5b4b3b5a3a4d2a2a6b6c6d6e6e2e3e1f1 g1a5a7b2d7e7a1c8c7d1c2h1e8c1f4f3f5g4g5f6 g6f7b1b8h3h6d8f8h5h4h7b7g8h8g7h2g2g3f2a8