บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 09 :Ben Seeley
 :Hideshi Tamenori
ผลคะแนน : ขาวชนะ 30-24
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
e6f4c3c4d3d6f6e7f5g6g4e3c7c5b4d2c2b3e1g3 e2f3f2a3h4g5b5f1g1h5h6b6a6a5d7c6h3e8c8g2 h7f7g8f8d8c1b7a8a7b8g7h8a4d1h1h2b2b1a1a2