บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 10 :Albert Kortendijk
 :นเรศ บำรุงสุข
ผลคะแนน : ดำชนะ 34-30
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 1
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6g5e6d7e3c5f3e7h5e2d2g6b6b5 f2e1d1c1c6b4c7b3a5a4e8f8c8d8g8f7g4a6h6g7 b7f1g2g3a3a8g1h1h4h2h8h7h3b8c2b1b2a2a1a7