บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 13 :Zhao Jing
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 25-39
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 3
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5c3b4f3d6e2g6f7g5f4d3b6c6d7e7 g4c7d2h3b3g3a5a6b5f2c8d8e8f8g8e1h5h4b8c1 h2h6h7b7d1g2f1h1g1h8a8a7g7c2b2a1b1a2a3a4