บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 14 :Mariusz Kazimierczuk
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 36-28
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 3
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3d6c4f3g3c3c5c6g4d3b4b5c2b3a3c1 a4d2a6e2e1d1b1g5h6h4f1b2b6a5d7c8e8c7e7f7 d8f8h3h2h5h7g6g7b7f2g1a8h8b8a7g8h1g2a2a1