บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 15 :Chew Ching Wuen
 :นเรศ บำรุงสุข
ผลคะแนน : ดำชนะ 39-25
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 3
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6g5e6d7e3c5f3e7h5e2d2g6b6b4 c6g3g4h4h3f2f1e1b3g1b5c2c1a5a6a3d1g2h1a4 a2b2f7f8h6h2c8d8c7b8e8a7a8b7b1a1g8g7h7h8