บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 17 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Pia Støvring
ผลคะแนน : ดำชนะ 46-18
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 4
ลำดับหมาก :
e6f4c3c4d3d6f6c6f5g5g4e3f3h4c5b5g6d7e7f8 e8d8h3f7g3h6b6a6c7b4c8b8b3f2e2e1g2d2h5a3 b7g1h1h2c2c1h7a8f1g7d1b1a7a5a4b2a1a2g8h8