บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 18 :นเรศ บำรุงสุข
 :Michael Handel
ผลคะแนน : ขาวชนะ 26-38
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 4
ลำดับหมาก :
c4c3d3c5b4d2c2e3c6b3e1a4d6e2f6e6f5f4f7b6 a3a2b5d1c1a5a6a7g3g4h3g5h4h5f2f3b2h2g6c7 d7a1b1d8e7f1e8c8b8h6g7h8h7g8f8a8b7h1g1g2